iPizza.vn Khuyến mãi tất cả các ngày trong tuần

iPizza.vn Khuyến mãi tất cả các ngày trong tuần

Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá  140.000đ

 • Áp dụng cho ngày thứ 2 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ lớn
với giá 170.000đ

 • Áp dụng cho ngày thứ 2 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

 

Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 150.000đ

 • Áp dụng cho ngày thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ lớn
với giá  180.000đ

 • Áp dụng cho ngày thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

 

Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 160.000đ

 • Áp dụng cho ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 190.000đ

 • Áp dụng cho ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

 

Mua 1 Pizza cỡ vừa tặng 1 Pizza cỡ vừa
với giá 170.000đ

 • Áp dụng cho thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết
Mua 1 Pizza cỡ lớn tặng 1 Pizza cỡ lớn
với giá 200.000đ

 • Áp dụng cho thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Áp dụng cho các hình thức: giao bánh và mang về
 • Không áp dụng ngày lễ, tết

COMBO

Combo1: 1 Pizza size M + 1 Khoai tây chiên + 1 Coca nhỏ = 130.000

Combo2: 2 Mỳ Ý + 1 Khoai tây chiên + 1 Coca nhỏ = 150.000

Combo3: 1 Pizza size L + 1 Mỳ Ý + 1 Coca nhỏ = 180.000

Combo4: 1 Pizza size L + 1 Pizza size M + 1 khoai tây chiên = 190.000

 Liên hệ:

02438474992